Bộ GD&ĐT đã chốt xong phương án cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

541

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 được giữ ổn định như năm 2017 đó là thông báo từ Bộ GD&ĐT về phương án cho kỳ thi THPT sắp tới vào chiều ngày 25/9.

thi_sinh_1_thumb

kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Giữ ổn định phương án tuyển sinh giống năm 2017

Trong 3 năm tiếp theo từ năm 2018 đến 2020, sẽ giữ nguyên về phần việc tổ chức các bài thi, môn thi, và quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy sẽ được Bộ GD&ĐT giữ ổn định như năm 2017.

Từ năm 2021, các bài, môn thi được thiết kế phù hợp lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Nếu điều kiện cho phép, thí sinh có thể làm bài trên máy tính.

Nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi và công tác tuyển sinh, Bộ GD&ĐT đã chủ trương tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thi-THPT-Quoc-Gia

kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Tổ chức bài thi, môn thi năm 2018 giữ ổn định như năm 2017

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vẫn gồm 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Thí sinh giáo dục THPT thi 4 bài thi gồm: 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn: bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội. Thí sinh có thể dự thi cả 5 bài thi để sử dụng kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Thí sinh giáo dục thường xuyên thi 3 bài thi gồm: 2 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn: bài thi Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí). Thí sinh có thể chọn thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng.

Sau tất cả, với những gì đã đạt được ở Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Bộ GD&ĐT nên tiếp tục duy trì phương án tuyển sinh này cho năm 2018 và những năm tiếp theo để định hướng học sinh một cách tốt nhất.

Nguồn: truongcaodangyduoctphcm.net tổng hợp

 

Chia sẻ