Cập nhật điều kiện xét tuyển Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm...

Học Liên thông là hướng đi của nhiều bạn trẻ có mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn khi đã đáp ứng đủ điều kiện xét tuyển Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2021. Hồ sơ...

Hồ sơ đăng ký học Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2021...

Ngoài đảm bảo điều kiện, các thí sinh có nguyện vọng đăng ký học Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mà Nhà trường yêu cầu. Những ai có thể đăng ký...

Những ai có thể đăng ký học Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM...

Năm 2021, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2021 với những thí sinh đáp ứng được yêu cầu Nhà trường đưa ra. Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao...

Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2021

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2021 trên phạm vi cả nước với điều kiện xét tuyển đơn giản. Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều...

Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2018

Với sự phát triển của nền y tế hiện nay, Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng đối với những Điều dưỡng viên tốt nghiệp hệ Trung cấp là rất cần thiết và cấp bách. Địa chỉ đào tạo Liên...

TIN TỨC TUYỂN SINH